Trap renovatie uitvoeren, hoe interessant is het echt?

De trap waar we in onze woning over beschikken ziet elke dag opnieuw behoorlijk af. Dit geldt niet in het minst voor trappen die door meerdere gezinsleden worden gebruikt. Het is dan ook niet zo vreemd dat er in het merendeel van de woningen op een zeker ogenblik ingegrepen dient te worden. Heeft de trap bepaalde schade opgelopen of blijkt gewoon dat ze enkele sporen van slijtage vertoont? In beide gevallen zult u voor uzelf moeten uitmaken of u ervoor gaat kiezen om de trap te vervangen door een nieuw exemplaar of u trap renovatie gaat uitvoeren. De meeste mensen kiezen tegenwoordig voor deze laatste optie, maar is dat wel zo interessant? Wij zochten het speciaal voor u uit!

Wat kan er bij een renovatie van uw trap precies gebeuren?

In principe is het mogelijk om bij een trap renovatie alle werken naar wens uit te laten voeren met één uitzondering. Voor trap renovatie geldt namelijk dat het niet mogelijk is om de bestaande constructie te vervangen. Is dit iets wat wel moet gebeuren, bijvoorbeeld omdat ze niet meer voldoende solide is om de trap te kunnen dragen? In dat geval zal er dus een volledig nieuwe trap moeten worden voorzien. Let op, of de trapconstructie al dan niet nog in een goede staat verkeert is aan de buitenkant vaak maar lastig in te schatten voor mensen zonder ervaring. Bij twijfel over de staat van uw trapconstructie is het dan ook altijd de moeite waard om dit even te bespreken met een echte expert ter zake.

Wat maakt een trap renovatie nu precies zo interessant?

Er zijn aan het laten uitvoeren van een trap renovatie in de praktijk best wel een aantal interessante voordelen verbonden. Enkele bekende en belangrijke voordelen zijn de volgende:

  1. Trap renovatie hoeft helemaal niet veel tijd in beslag te nemen, integendeel;
  2. De kostprijs van trap renovatie ligt in de praktijk doorgaans een behoorlijk stuk lager;
  3. In principe kunt u blijvend gebruikmaken van de trap in kwestie;

Naast bovenstaande is het ook door middel van trap renovatie mogelijk om de volledige afwerking van de trap onder handen te nemen. Dit zorgt ervoor dat u over een (op vlak van uitzicht) compleet nieuwe trap komt te beschikken, maar dan wel zonder de hoge kosten die het vervangen van de trapconstructie met zich meebrengt.

Wanneer is een trap renovatie niet de beste keuze?

De informatie die op deze pagina is terug te vinden zal in eerste instantie doen uitschijnen dat de keuze voor renovatie eigenlijk altijd de beste keuze is. Klopt dat ook echt? Ja en neen. In het merendeel van de gevallen is ervoor kiezen om uw trap te laten renoveren inderdaad zowel vanuit praktisch als vanuit financieel oogpunt de beste keuze. Er zijn echter ook uitzonderingen. Een uitermate belangrijke voorwaarde voor het al dan niet kunnen uitvoeren van trap renovatie heeft namelijk te maken met de staat van de trapconstructie. Moet er worden vastgesteld dat deze constructie niet meer in een goede staat verkeert? In dat geval is het belangrijk om de constructie te vervangen en dus niet zomaar een renovatie uit te voeren.