5 tips voor het afsluiten van een goedkope inboedelverzekering

De inboedelverzekering is een ongelofelijk belangrijke verzekering. Sterker nog, van alle verzekeringen die je als particulier kan afsluiten is dit wellicht de belangrijkste. Dit is het gevolg van het feit dat de inboedel in een private woning een zeer aanzienlijke waarde kan vertegenwoordigen. Deze veelal niet onaanzienlijke waarde zorgt er in de praktijk evenwel ook voor dat de premie die voor een inboedelverzekering wordt aangerekend wel eens vrij hoog durft uit te vallen. Dit zorgt ervoor dat menig aantal mensen op een bepaald ogenblik specifiek op zoek gaan naar mogelijkheden met betrekking tot het afsluiten van een goedkope inboedelverzekering. Geldt dat ook voor jou? Dan zal het al snel duidelijk worden dat het doornemen van de onderstaande informatie een interessante keuze kan zijn voor jou!

            1.) Oververzekeren is absoluut geen goed idee

Voor geen enkele verzekering die je gaat afsluiten is het interessant om ervoor te kiezen om je te laten oververzekeren. Vroeger werd dit vaak gedaan omdat mensen dachten dat ze dan bij een schadegeval konden rekenen op een extra hoge uitbetaling. Tegenwoordig is dat door steeds beter en nauwkeuriger worden de expertises eigenlijk niet langer het geval. Bovendien is het zo dat oververzekeren eigenlijk niet is toegestaan. De premie van een goedkope inboedelverzekering wordt in de praktijk altijd berekend op basis van onder meer de waarde waarvoor de inboedel wordt verzekerd. Des te hoger de waarde, des te hoger logischerwijs ook de premie voor je verzekering zal komen te liggen. Hou hier dus absoluut rekening mee wanneer je de aan jouw goedkope inboedelverzekering verbonden kosten graag zo laag mogelijk wil houden.

            2.) Voorkom overbodige dekkingen

De inboedelverzekering dekt standaard alle artikelen in die in je woning zijn terug te vinden. Om de waarde te bepalen wordt er veelal voor gekozen om een schatting uit te voeren of dient er een inventaris te worden opgemaakt. Wanneer je echt een goedkope inboedelverzekering wil afsluiten is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er zo’n realistisch mogelijke inschatting kan worden gemaakt van de waarde die je inboedel vertegenwoordigt. Daarbij is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen overbodige dekkingen aan je inboedelverzekering worden toegevoegd. Dit is een probleem waar in de praktijk zeer veel mensen tegenaan lopen.

Buiten de standaard dekking voor inboedel die zich in je woning bevindt is het zo dat je er eveneens voor kan kiezen om bijvoorbeeld je inboedel onderweg te verzekeren. Het gaat daarbij dan voornamelijk om je smartphone, je laptop, een tablet, etc. Wanneer er dan onderweg iets met deze toestellen gebeurt is het mogelijk dat je daarvoor aanspraak kan maken op de tussenkomst van je inboedelverzekering. Bovendien kan je ook nog een extra dekking afsluiten voor bijvoorbeeld dure objecten zoals kunst en antiek. Heb jij deze extra dekkingen niet nodig? Dan kan je zo natuurlijk aardig wat besparen op je inboedelverzekering.

            3.) Verhoog je eigen risico

Voor het merendeel van de verzekeringen op de markt geldt dat je er rekening mee dient te houden dat er een zogenaamd eigen risico op van toepassing kan zijn. Dat eigen risico vertegenwoordigt het bedrag dat je als verzekeringnemer eerst zelf dient te betalen vooraleer de verzekeraar bij een schadegeval tussenkomst zal willen verlenen. Voor de inboedelverzekering geldt dat dit eigen risico standaard vrij laag wordt gehouden. Dat is goed, want op deze manier blijft het eigen risico voor iedereen betaalbaar. Dit gezegd hebbende is er ook een nadeel aan dit vrij lage eigen risico verbonden. Er zal namelijk een relatief hoge verzekeringspremie tegenover staan. Wil jij echt kunnen rekenen op een goedkope inboedelverzekering? Dan zal je kunnen vaststellen dat het geen kwaad kan om dat standaard eigen risico een beetje op te trekken. Op die manier zal je niet één keer, maar wel elke maand opnieuw een aardig bedrag op de premie van je inboedelverzekering kunnen uitsparen.

            4.) Tracht een pakketkorting te verkrijgen

De goedkope inboedelverzekering is uiteraard zeker niet de enige verzekering die je zal willen afsluiten. Heel wat mensen hebben bijvoorbeeld reeds een autoverzekering en / of een aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast zal je als eigenaar van een bepaald vastgoed wellicht ook al een opstalverzekering hebben afgesloten. Veel mensen maken op dit vlak de fout om hun verzekeringen onder te brengen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. In eerste instantie lijkt dat een vorm van zekerheid of veiligheid, maar in de praktijk wil dat wel eens behoorlijk tegenvallen. Het is dan ook echt veel interessanter om ervoor te kiezen om alle verzekeringen bij één en dezelfde verzekeraar onder te brengen. Waarom? Omdat de kans zeer groot is dat je op die manier zal kunnen rekenen op een kwantumkorting.

De bovenstaande kwantumkorting kan het afsluiten van een goedkope inboedelverzekering een behoorlijk stuk eenvoudiger maken. Het spreekt namelijk voor zich dat mensen wel graag een voordelige inboedelverzekering willen kunnen afsluiten, maar daar staat tegenover dat ze niet willen inleveren op vlak van bijvoorbeeld de waarde van de inboedel die wordt verzekerd. Dat is ook niet meer dan logisch. Wil je dus kunnen rekenen op het beste van twee werelden en wil je graag de meest goedkope inboedelverzekering kunnen afsluiten tegen zeer interessante voorwaarden? Dan kan een pakketkorting je daar absoluut bij helpen!

            5.) Installeer een alarminstallatie

Wacht, dit artikel gaat over tips om te besparen op je goedkope inboedelverzekering en we laten je een dure alarminstallatie aankopen? Dat klopt. Wanneer je ervoor kiest om een alarmsysteem te gaan plaatsen in je huis zal je kunnen rekenen op twee belangrijke voordelen, namelijk:

  1. Je huis is beter beschermd tegen inbraken;
  2. Potentiële inbrekers kunnen worden afgeschrikt bij het zien van de camera’s;
  3. Je kan een mooie besparing realiseren op je inboedelverzekering;

Een significant gedeelte van de dekkingen die worden aangeboden door je goedkope inboedelverzekering hebben betrekking tot inbraken en diefstal. Wanneer je ervoor kan zorgen dat het risico op een dergelijk schadegeval aanzienlijk kan worden beperkt kan dat als gevolg hebben dat de verzekeraar zich bereid zal tonen om daar een korting tegenover te stellen. Met andere woorden, het voorzien van een alarmsysteem in je woning kan als gevolg hebben dat de goedkoopste inboedelverzekering afsluiten een flink stuk eenvoudiger zal worden.